Annuleringsrecht

Indien u de met Guillemot Corporation SA op afstand gesloten verkoopovereenkomst wenst te annuleren, moet u ofwel: het formulier beschikbaar op de website shop.thrustmaster.com en toegankelijk via  deze link invullen en online versturen, ofwel het formulier beschikbaar hier.

Op grond van artikel 4.2 van de Online Algemene verkoopvoorwaarden, waarmee u bij het plaatsen van uw bestelling hebt ingestemd, moeten bestelde producten die onder dit annuleringsverzoek vallen binnen veertien (14) dagen na het aan Guillemot Corporation SA versturen van dit formulier worden geretourneerd aan Guillemot Corporation SA.

Let op: indien Guillemot Corporation SA vaststelt dat dit formulier niet correct is ingevuld, wordt uw annuleringsverzoek niet in behandeling genomen.